مقام معظم رهبری : حوزه های علميه بايد به سوی تخصصی شدن حرکت کنند
حوزه علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه
بخش های ویژه
دانلود رایگان، معاونت تبلیغ، فیش تبلیغ، مجله مبلغان
دانلود, رایگان, طرح, شهادت, وفات, ولادت, میلاد, امام, بنر, مذهبی, گرافیکی, با کیفیت, بالا, قابل چاپ, پیامبر, علیه السلام, (ع), علیها السلام, مذهبی, اسلامی, شحادت, علیح السلام, علیهم السلام, مدهبی, کیفیت, لایه باز, بنر آماده چاپ,اماده چاپ
تکالیف درسی

بسمه تعالی

برنامه تکالیف امتحانی( روحانیون پذیرش شده مرحله دوم-شهید مفتح) برای پایان نبمسال اول 1393- 1392

 

نام درس

استاد

تکلیف ارائه شده از سوی اساتید برای امتحان پایان نیمسال دوم

مدیریت فرهنگی و رفتار سازمانی

پیروز

1-  مطا لعه اسلاید استاد مربوط به درس که در سایت موجود است.

2-  مطالعه  کتاب مدیریت اسلامی ،  (استاد نبوی)

مدیریت فرهنگی و رفتار سازمانی

خدمتی

 ارائه تلخیصی  از سیدی درس و مطالعه  کتاب مدیریت اسلامی ،  (استاد نبوی)

مدیریت فرهنگی و رفتار سازمانی

شفیعی   

  رائه تلخیصی  از سیدی درس و مطالعه  کتاب مدیریت اسلامی ،  (استاد نبوی)

سخنرانی پیشرفته (1)

مردانپور

 1. تهیه  یک  منبر مکتوب ده صفحه ای بر اساس ضوا بط مقرر .

 2. مطالعه کتاب روش سخنرانی دینی (استاد ملانوری)

سخنرانی پیشرفته (1)

ملانوری

  • تهیه  دو  منبر مکتوب ده صفحه ای بر اساس ضوا بط مقرر
  • ارائه تلخیصی از کتاب روش سخنرانی دینی (استاد ملانوری)
  • آزمون کتبی از کتاب روش سخنرانی دینی (استاد ملانوری

سخنرانی پیشرفته (1)

گودرزی

  • 1- تهیه  دو  منبر مکتوب ده صفحه ای بر اساس ضوا بط مقرر
  • ارائه تلخیصی از کتاب روش سخنرانی دینی (استاد ملانوری)

  -3     آزمون کتبی از کتاب روش سخنرانی دینی (استاد ملانوری(

شیوه های جذب جوانان

اسماعیلی

1- تقریر مطالب طرح شده درکلاس . (3 نمره)      2 –پیاده کردن DVDدرس استاد اسماعیلی (5 نمره)

اصول مشاوره وراهنمائی

کاظمی

1 -  تکمیل دوتا پرونده طلاق (مشاوره خانواده) موجود در سایت.

2 -  مطالب مطرح شده در کلاس ، و جزوه مصاحبه استاد کاظمی.

3 - ارائه تلخیصی  از DVDدرس استاد راهنمائی.

 

 تذکرات مهم :

1–امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی –93-92 ، از روز شنبه مورخه 23/09/92 شروع و بمدت یک هفته ادامه دارد،

-2روزپنجشنبه (28/09/92) از ساعت هشت صبح تا ساعت دوازده اختصاص به گروه مهارتی خطابی دارد وشرکت تمامی متعلمین الزامی است.

3 –برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم برطبق تاریخهای فوق  بصورت استانی برگزار می گردد

4- امتحان تفسیر جزء 16 و 17در تاریخ 28 / 09 / 92 بترتیب  ساعت 8 تا 9  -  11 تا 12 صبح برگزار می گردد.

5 –در مورد کتاب تاریخ تشیع لازم به ذکر است : چهارده (14) نمره به آزمون وشش (6)نمره به خلاصه نویسی این کتاب اختصاص دارد.

آموزش نیمه حضوری سطح 3 تبلیغ (ویژه روحانیون شهید مفتح)