مقام معظم رهبری : حوزه های علميه بايد به سوی تخصصی شدن حرکت کنند
حوزه علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه
بخش های ویژه
دانلود رایگان، معاونت تبلیغ، فیش تبلیغ، مجله مبلغان
دانلود, رایگان, طرح, شهادت, وفات, ولادت, میلاد, امام, بنر, مذهبی, گرافیکی, با کیفیت, بالا, قابل چاپ, پیامبر, علیه السلام, (ع), علیها السلام, مذهبی, اسلامی, شحادت, علیح السلام, علیهم السلام, مدهبی, کیفیت, لایه باز, بنر آماده چاپ,اماده چاپ
برنامه درسی گردهمایی چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه درسی کارشناسی ارشد، سطح 3 تبلیغ (مبلغان ویژه) نیمسال دوم سال تحصیلی 1393 1392(گروه شهید مطهری)

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

یک

16.30 –15.30

16 - 15

16 - 15

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

علیزاده

2

یک

18 - 16.30

18 - 16

18 - 16

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

رنجبر

1

یک

11 - 10

11 - 10

11 - 10

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

یک

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

دو

17.30 –16.30

17 - 16

17 - 16

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

علیزاده

2

دو

11- 9

8.30 - 7

10 - 8

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

رنجبر

1

دو

12 - 11

12 - 11

12 - 11

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

دو

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

سه

12 - 11

18 - 17

18 - 17

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

طالبی

2

سه

11 - 9

12 –10.30

11 - 9

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

غلامرضائی

1

سه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

سه

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

سه

12 - 11

18 - 17

18 - 17

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

جهانی فر

2

چهار

12 - 10

12 - 10

12 - 10

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

غلامرضائی

1

چهارم

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

چهارم

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

 

تذکرات :

1 درس شبهات اعتقادی (2) ساعت 20 18.30 هر چهار کلاس بصورت مشترک در نماز خانه بر گزار می گردد .

2 درس بررسی سخنرانی موفق و نا موفق تحقیقی است و کلاس ندارد فقط یک جلسه توجیهی روز یکشنبه توسط استاد ماندگار بصورت جمعی

 (هر چهار کلاس در نماز خانه ساعت 10 8.30 برگزار می گردد)

3 درس مبانی ارتباطات (استاد بیات) کلاس 3 و 4 بصورت مشترک در مدرس شماره 3 برگزار می گردد.

3درس اخلاق استاد غلامرضائی کلاس 3 و 4 مشترکا در مدرس( 3) برگزار می گردد.

4 حفظ روایات عملی است و آزمون آن همزمان با امتحانات پایان ترم در تاریخ (09/02/1393) بر گزار می گردد.

5 امتحان  تفسیر قرآن کریم جزء (22) در تاریخ 04/12/92 ساعت 15 14 برگزار می گردد.

6 کارورزی نگارش (2)مطالعاتی بوده وامتحان آن در پایان ترم در تاریخ 10/02/93  ساعت 17-16  برگزار می گردد