به وبسایت اطلاع رسانی«مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ» خوش آمدید ===» مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
حوزوی

شبکه های مجازی

صفحه اصلی > صفحه نخست > چارت تشکیلاتی > آموزش نیمه حضوری > سطح 3 نیمه حضوری > دوره شهید مطهری > بایگانی > برنامه درسی گردهمایی چهارم 
برنامه درسی گردهمایی چهارم

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه درسی کارشناسی ارشد، سطح 3 تبلیغ (مبلغان ویژه) نیمسال دوم سال تحصیلی 1393 1392(گروه شهید مطهری)

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

یک

16.30 –15.30

16 - 15

16 - 15

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

علیزاده

2

یک

18 - 16.30

18 - 16

18 - 16

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

رنجبر

1

یک

11 - 10

11 - 10

11 - 10

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

یک

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

دو

17.30 –16.30

17 - 16

17 - 16

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

علیزاده

2

دو

11- 9

8.30 - 7

10 - 8

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

رنجبر

1

دو

12 - 11

12 - 11

12 - 11

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

دو

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

سه

12 - 11

18 - 17

18 - 17

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

طالبی

2

سه

11 - 9

12 –10.30

11 - 9

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

غلامرضائی

1

سه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

سه

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

مبانی ارتباطات انسانی

بیات

1

سه

12 - 11

18 - 17

18 - 17

06/02/93

12 - 11

2

روش تحقیق پیشرفته

جهانی فر

2

چهار

12 - 10

12 - 10

12 - 10

07/02/93

12 - 11

3

شبهات اعتقادی (2)

محمدی

1

نماز خانه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

08/02/93

12 - 11

4

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (2)

غلامرضائی

1

چهارم

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

09/02/93

12 - 11

5

بررسي سخنراني‌موفق وناموفق

ماندگاری

3

نمازخانه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 8.30

10/02/93

12 - 11

7

گروههای مهارتی (3)

عملی

1

چهارم

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

12 - 11

 

تذکرات :

1 درس شبهات اعتقادی (2) ساعت 20 18.30 هر چهار کلاس بصورت مشترک در نماز خانه بر گزار می گردد .

2 درس بررسی سخنرانی موفق و نا موفق تحقیقی است و کلاس ندارد فقط یک جلسه توجیهی روز یکشنبه توسط استاد ماندگار بصورت جمعی

 (هر چهار کلاس در نماز خانه ساعت 10 8.30 برگزار می گردد)

3 درس مبانی ارتباطات (استاد بیات) کلاس 3 و 4 بصورت مشترک در مدرس شماره 3 برگزار می گردد.

3درس اخلاق استاد غلامرضائی کلاس 3 و 4 مشترکا در مدرس( 3) برگزار می گردد.

4 حفظ روایات عملی است و آزمون آن همزمان با امتحانات پایان ترم در تاریخ (09/02/1393) بر گزار می گردد.

5 امتحان  تفسیر قرآن کریم جزء (22) در تاریخ 04/12/92 ساعت 15 14 برگزار می گردد.

6 کارورزی نگارش (2)مطالعاتی بوده وامتحان آن در پایان ترم در تاریخ 10/02/93  ساعت 17-16  برگزار می گردد

صفحه اصلی | ارتباط با ما درباره ما
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه های علمیّه می باشد.