مقام معظم رهبری : حوزه های علميه بايد به سوی تخصصی شدن حرکت کنند
حوزه علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه
بخش های ویژه
دانلود رایگان، معاونت تبلیغ، فیش تبلیغ، مجله مبلغان
دانلود, رایگان, طرح, شهادت, وفات, ولادت, میلاد, امام, بنر, مذهبی, گرافیکی, با کیفیت, بالا, قابل چاپ, پیامبر, علیه السلام, (ع), علیها السلام, مذهبی, اسلامی, شحادت, علیح السلام, علیهم السلام, مدهبی, کیفیت, لایه باز, بنر آماده چاپ,اماده چاپ
برنامه درسی نیمسال سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه درسی کارشناسی ارشد، سطح 3 تبلیغ (مبلغان ویژه) نیمسال اول سال تحصیلی 1393 –1392دوره شهید مطهری)

 

 

رج 

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

یک

17.30-  16

17.30-  16

17.30-  16

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

جعفری

یک

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

چراغی

یک

10 - 8

10 - 8

10 - 8

26/09/1392

11 - 10

5

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

یک

16 - 15

16 - 15

16 - 15

27/09/1392

11 - 10

7

گروهای مهارتی (2)

نظری

یک

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

رج

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

 

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

دو

19.30 - 18

19.30 - 18

19.30 - 18

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

روحی

دو

8-10

20 –18.30

8-10

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

چراغی

دو

17.30 –15.30

17.30 –15.30

17.30 –15.30

26/09/1392

11 - 10

 

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

دو

11.30 –10.30

11.30 –10.30

11.30 –10.30

27/09/1392

11 - 10

 

گروهای مهارتی (2)

نظری

دو

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

رج

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

سه

10.30-12

10.30-12

10.30-12

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

خطیر

سه

10 - 8

10 - 8

10 - 8

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

بیاری

سه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

26/09/1392

11 - 10

 

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

سه

16 - 15

16 - 15

16 - 15

27/09/1392

11 - 10

 

گروهای مهارتی (2)

نظری

سه

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

رج

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

چهارم

15.30 - 14

15.30 - 14

15.30 - 14

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

ملک زاده

یک

10 - 8

10 - 8

10 - 8

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

بیاری

چهارم

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

26/09/1392

9 - 8

 

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

چهارم

11.30 –10.30

11.30 –10.30

11.30 –10.30

27/09/1392

11 - 10

 

گروهای مهارتی (2)

نظری

چهارم

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

                     

 

 

     تذکر :

 1 –کلاس چهارو کلاس سه  درس جامعه شناسی (استاد بیاری) بصورت مشترک ساعت 18.30  الی ساعت 20 درکلاس 3 برگزار میگردد.

2 –  درس روش تدریس وکلاسداری استاد اسماعیلی هر چهار کلاس بصورت مشترک در سالن آمفی تاتر برگزار می گردد.

3 -  درس اخلاق و... استاد غلامرضائی : کلاس یک و سه مشترک در کلاس 3 و کلاس دو وچهار درکلاس 4 برگزار می گردد .