به وبسایت اطلاع رسانی«مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ» خوش آمدید ===» مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
حوزوی

شبکه های مجازی

صفحه اصلی > صفحه نخست > چارت تشکیلاتی > آموزش نیمه حضوری > سطح 3 نیمه حضوری > دوره شهید مطهری > بایگانی > برنامه درسی نیمسال سوم 
برنامه درسی نیمسال سوم

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه درسی کارشناسی ارشد، سطح 3 تبلیغ (مبلغان ویژه) نیمسال اول سال تحصیلی 1393 –1392دوره شهید مطهری)

 

 

رج 

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

یک

17.30-  16

17.30-  16

17.30-  16

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

جعفری

یک

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

چراغی

یک

10 - 8

10 - 8

10 - 8

26/09/1392

11 - 10

5

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

یک

16 - 15

16 - 15

16 - 15

27/09/1392

11 - 10

7

گروهای مهارتی (2)

نظری

یک

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

رج

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

 

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

دو

19.30 - 18

19.30 - 18

19.30 - 18

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

روحی

دو

8-10

20 –18.30

8-10

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

چراغی

دو

17.30 –15.30

17.30 –15.30

17.30 –15.30

26/09/1392

11 - 10

 

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

دو

11.30 –10.30

11.30 –10.30

11.30 –10.30

27/09/1392

11 - 10

 

گروهای مهارتی (2)

نظری

دو

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

رج

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

سه

10.30-12

10.30-12

10.30-12

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

خطیر

سه

10 - 8

10 - 8

10 - 8

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

بیاری

سه

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

26/09/1392

11 - 10

 

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

سه

16 - 15

16 - 15

16 - 15

27/09/1392

11 - 10

 

گروهای مهارتی (2)

نظری

سه

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

رج

نام درس

استاد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

آشنائی با ابزارهای ارتباطی

بیات

چهارم

15.30 - 14

15.30 - 14

15.30 - 14

23 /09/1392

11 - 10

2

الهیات از دیدگاه قرآن و سنت

ملک زاده

یک

10 - 8

10 - 8

10 - 8

24 /09/1392

11 - 10

3

روش تدریس وکلاسداری..

اسماعیلی

آمفی تاتر

6.30 - 8

6.30 - 8

6.30 - 8

25/09/1392

11 - 10

4

جامعه شناسی تبلیغ  (صوتی)

بیاری

چهارم

20 –18.30

20 –18.30

20 –18.30

26/09/1392

9 - 8

 

اخلاق و آداب معاشرت مبلغ (1)

غلامرضائی

چهارم

11.30 –10.30

11.30 –10.30

11.30 –10.30

27/09/1392

11 - 10

 

گروهای مهارتی (2)

نظری

چهارم

روزسه شنبه از ساعت 8 صبح اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

28/09/92

11 - 10

                     

 

 

     تذکر :

 1 –کلاس چهارو کلاس سه  درس جامعه شناسی (استاد بیاری) بصورت مشترک ساعت 18.30  الی ساعت 20 درکلاس 3 برگزار میگردد.

2 –  درس روش تدریس وکلاسداری استاد اسماعیلی هر چهار کلاس بصورت مشترک در سالن آمفی تاتر برگزار می گردد.

3 -  درس اخلاق و... استاد غلامرضائی : کلاس یک و سه مشترک در کلاس 3 و کلاس دو وچهار درکلاس 4 برگزار می گردد .

 

صفحه اصلی | ارتباط با ما درباره ما
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه های علمیّه می باشد.