مقام معظم رهبری : حوزه های علميه بايد به سوی تخصصی شدن حرکت کنند
حوزه علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه
بخش های ویژه
دانلود رایگان، معاونت تبلیغ، فیش تبلیغ، مجله مبلغان
دانلود, رایگان, طرح, شهادت, وفات, ولادت, میلاد, امام, بنر, مذهبی, گرافیکی, با کیفیت, بالا, قابل چاپ, پیامبر, علیه السلام, (ع), علیها السلام, مذهبی, اسلامی, شحادت, علیح السلام, علیهم السلام, مدهبی, کیفیت, لایه باز, بنر آماده چاپ,اماده چاپ
برنامه درسی نیمسال دوم

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه درسی طلاب سطح 3 تبلیغ (مبلغان ویژه) –گروه شهید مفتح دوره دوم- نیمسال دوم - سال تحصیلی –1393- 1392

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

یک

10 –8.30

18 –16.30

10 –8.30

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

یک

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان...

اسماعیلی

2

دو

17 –15

16.30- 15

17 –15

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

برادران

1

یک

0000000

12 - 10

12 - 10

10/02/93

10 صبح

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

1

یک

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

 

رج

نام درس

 

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

دو

10 –8.30

18 –16.30

10 –8.30

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

دو

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان

اسماعیلی

2

دو

17 –15

16.30- 15

17 –15

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

گودرزی

1

دو

12 - 10

000000

12 - 10

10/02/93

10 صبح

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

 

دو

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

 

رج

نام درس

 

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

سه

10 –8.30

16.30 - 15

16.30 - 15

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

سه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان...

اسماعیلی

2

سه

12 - 10

12 - 10

12 - 10

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

نظری

1

سه

000000

18 –16.30

10 –8.30

10/02/93

 

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

2

سه

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

10 صبح

رج

نام درس

 

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

چهار

10 –8.30

16.30 - 15

16.30 - 15

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

چهار

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان...

اسماعیلی

2

سه

12 - 10

12 - 10

12 - 10

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

ماندگاری

1

چهار

18 - 16

18 –16.30

000000

10/02/93

10 صبح

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

 

چهار

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

 

 

تذکرات :

1 –درس سیر تحولات روز فقط شنبه هر چهار کلاس در نماز خانه بر گزار می گردد .

2- درس سیر تحولات کلاس یک و دو مشترکا در مدرس( 1 )، وکلاس سه وچهار در مدرس( 3 ) برگزار می گردد

2 –درس منبع شناسی تحقیقی است و کلاس ندارد فقط یک جلسه توجیهی روز یکشنبه توسط استاد ماندگار بصورت جمعی (هر چهار کلاس در نماز خانه ساعت 10 –8.30 برگزار می گردد)

3 –درس استاد مریجی مشترک (هر چهار کلاس) در نماز خانه ساعت 8.30 –7 برگزار می گردد.

4 –درس استاد اسماعیلی کلاس یک و دو مشترکا در مدرس( 1 )، وکلاس سه وچهار در مدرس( 3 ) برگزار می گردد.

5- امتحان تفسیر قرآن کریم جزء 18 در تاریخ 12/12/92 ساعت 14 الی 15 برگزار می گردد.