به وبسایت اطلاع رسانی«مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ» خوش آمدید ===» مقام معظم رهبــــری (مدظله العالی) فـرمـودنــد: «حوزه های علميـــــه بايد به سـوی تـخـصـصـــی شـدن حرکــت کننــد.»
حوزوی

شبکه های مجازی

صفحه اصلی > صفحه نخست > چارت تشکیلاتی > آموزش نیمه حضوری > سطح 3 نیمه حضوری > دوره شهید مفتح > بایگانی > برنامه درسی نیمسال دوم 
برنامه درسی نیمسال دوم

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه درسی طلاب سطح 3 تبلیغ (مبلغان ویژه) –گروه شهید مفتح دوره دوم- نیمسال دوم - سال تحصیلی –1393- 1392

رج

نام درس

استاد

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

یک

10 –8.30

18 –16.30

10 –8.30

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

یک

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان...

اسماعیلی

2

دو

17 –15

16.30- 15

17 –15

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

برادران

1

یک

0000000

12 - 10

12 - 10

10/02/93

10 صبح

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

1

یک

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

 

رج

نام درس

 

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

دو

10 –8.30

18 –16.30

10 –8.30

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

دو

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان

اسماعیلی

2

دو

17 –15

16.30- 15

17 –15

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

گودرزی

1

دو

12 - 10

000000

12 - 10

10/02/93

10 صبح

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

 

دو

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

 

رج

نام درس

 

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

سه

10 –8.30

16.30 - 15

16.30 - 15

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

سه

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان...

اسماعیلی

2

سه

12 - 10

12 - 10

12 - 10

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

نظری

1

سه

000000

18 –16.30

10 –8.30

10/02/93

 

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

2

سه

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

10 صبح

رج

نام درس

 

واحد

کلاس

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

روز امتحان

ساعت امتحان

1

سیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب

اکبری

2

چهار

10 –8.30

16.30 - 15

16.30 - 15

06/02/93

10 صبح

2

منبع شناسی در تبلیغ

ماندگاری

2

چهار

کلاس ندارد، جلسه توجیهی روز یکشنبه ساعت 10 –8.30

07/02/93

10 صبح

3

شبهات اعتقادی (1)

مریجی

2

نماز خانه

8.30 - 7

8.30 - 7

8.30 - 7

08/02/93

10 صبح

4

روش تدریس و کلاسداری کودکان...

اسماعیلی

2

سه

12 - 10

12 - 10

12 - 10

09/02/93

10 صبح

5

روش سخنرانی پیشرفته ( 2 )

ماندگاری

1

چهار

18 - 16

18 –16.30

000000

10/02/93

10 صبح

7

گروه های مهارتی (1)

نظری

 

چهار

روزسه شنبه فقط اختصاص به کار گروه های مهارتی دارد .

11/02/93

 

 

تذکرات :

1 –درس سیر تحولات روز فقط شنبه هر چهار کلاس در نماز خانه بر گزار می گردد .

2- درس سیر تحولات کلاس یک و دو مشترکا در مدرس( 1 )، وکلاس سه وچهار در مدرس( 3 ) برگزار می گردد

2 –درس منبع شناسی تحقیقی است و کلاس ندارد فقط یک جلسه توجیهی روز یکشنبه توسط استاد ماندگار بصورت جمعی (هر چهار کلاس در نماز خانه ساعت 10 –8.30 برگزار می گردد)

3 –درس استاد مریجی مشترک (هر چهار کلاس) در نماز خانه ساعت 8.30 –7 برگزار می گردد.

4 –درس استاد اسماعیلی کلاس یک و دو مشترکا در مدرس( 1 )، وکلاس سه وچهار در مدرس( 3 ) برگزار می گردد.

5- امتحان تفسیر قرآن کریم جزء 18 در تاریخ 12/12/92 ساعت 14 الی 15 برگزار می گردد.

صفحه اصلی | ارتباط با ما درباره ما
پاسخ به پیامهای ارسالی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه های علمیّه می باشد.