مقام معظم رهبری : حوزه های علميه بايد به سوی تخصصی شدن حرکت کنند
حوزه علمیه،سفیران هدایت، تربیت راهنما، مبلغان ویژه
بخش های ویژه
دانلود رایگان، معاونت تبلیغ، فیش تبلیغ، مجله مبلغان
دانلود, رایگان, طرح, شهادت, وفات, ولادت, میلاد, امام, بنر, مذهبی, گرافیکی, با کیفیت, بالا, قابل چاپ, پیامبر, علیه السلام, (ع), علیها السلام, مذهبی, اسلامی, شحادت, علیح السلام, علیهم السلام, مدهبی, کیفیت, لایه باز, بنر آماده چاپ,اماده چاپ
اعلام نمرات نیمسال اول 1394

ردیف

کد مرکز

نام

نام خانوادگی

اخلاق و آداب ...(2)

سخنرانی پیشرفته 2

شیوه های جذب جوانان

سیر تحولات سیاسی غرب

حفظ آیات

گروه خطابی 2

1

3359220307

ع

ا.د

20

20

19

8.25

9.25

 

 

 

ع

ا . پ

20

18

19

17.50

20

 

 

 

ص

ا.س

20

12

14

13

18.25

 

 

37893

ع . ا

ا

20

20

19

14.75

8.25

 

 

 

ع

ب

20

18

19

***

20

 

 

 

ر

ت . ر

8

19

19

1.50

20

 

 

44525

ک

ت

13

12

18

15.50

13.50

 

48

38817

م.ر

پ .خ

7

8.50

14

***

9

 

5

4420234431

ع.ا

ج

18

20

19

18.50

19.50

 

 

 

م . ر

ج

15

14

13

17.25

16.50

 

 

 

ع

چ

20

18

19

***

20

 

6

5949619986

ر

ح

20

20

19

18

19.75

 

 

5399289474

ح

ح

18

15

20

19

19.50

 

50

20600299

م.ک

خ

8

10

14

5.50

17.75

 

10

5639583045

ا

د

19

14

19

4

15.25

 

11

6329908737

و

ر

19

14

20

13.25

18.50

 

 

6329908737

ع.ا

ر.ن

17

17

20

18.25

19.50

 

12

2949656463

ا

ر . د

20

11

14

10.25

17.50

 

13

3031535758

ا

س.د.ش

8

10

14

***

9

 

 

46222

م.ر

س

11

8

14

16

13.25

 

15

29236

ت

ش

20

20

18

18.50

19.50

 

16

6089866520

ع

ش

20

20

18

17.50

20

 

 

 

م.ر

ش

20

15

19

12.75

18.25

 

53

 

و

ش

10

14

19

8

19

 

42

2432739094

ع

ص.د

20

19

14

15.50

18.50

 

18

4669602500

ا

ص

20

20

19

14

20

 

41

39703

ع

ط

19

16.50

17

9

***

 

 

105812

ا

ع

20

14

19

19.75

18.75

 

 

44956

م

ف

20

14.50

18

***

12.50

 

 

2352

ر.ع

ف

18

20

13

14

13

 

20

2297884011

م.ه

ف

20

15

12

11

18.50

 

22

 

ا

ق.پ

16

16

14

2.75

14.25

 

 

 

م

ق

20

16

18

***

14

 

21

5179906628

ی

ق.ک

20

20

19

12.75

3.50

 

23

3242582731

ج

ک

14

18

19

13

8.75

 

 

 

ع.ر

ک

20

16

18

18.25

19.50

 

24

0888569696

ا

ک

17

15.50

19

6.50

13.50

 

25

3341010408

ع

ک

20

20

19

15.50

10.75

 

45

6489682648

ک.خ

ک

18

14

19

8.50

12

 

51

3359321362

م

ک

9

9.50

13

***

7.50

 

 

100322

س

گ

20

20

14

16.50

19.50

 

44

4679607319

ج

م.ی

14

12

19

6.50

15.50

 

27

4679607319

ر

م.ک

16

9

14

8.25

14.25

 

28

0651275024

ا

م

20

19

18

16.5

20

 

 

27466

ح

م.ز

20

20

14

19

20

 

29

4031248318

ع

م.ک

17

14

14

19.50

20

 

32

 

ع

م

14

20

14

18

20

 

33

2669685481

س.ا

م

16

14

19

***

12.75

 

 

63087

س.م

م

8

6.50

12

***

10

 

 

18195

ر

م.ق

20

14

14

17

17.25

 

35

6489736217

م

ن

15

12

14

14.25

16.25

 

 

81867

م

ن

20

18

19

18.75

20

 

 

 

ه

ن

20

18

14

19.50

20

 

40

0859061604

س.م

ه

18

16

13

7

12.50

 

 

44090

ح

ه

20

20

18

19

20

 

 

44084

م

ه

5

17

19

20

18.50

 

38

11643

ع

و

17

17

14

18

***

 

 

35462

م.ر

ی

20

15.50

14

18.50

20

 

                                                                                                                                                          

1 نمرات گروههای مهارتی متعاقبا اعلام خواهد شد. در صورتی که به نمرات فوق اعتراض دارید اعتراض خورا حداکثر تاپایان ماه مبارک رمضان به شماره فکس : 3291446 -025  ارسال نمائید.

2 درموارد نامشخص بودن مشخصات با بلفن :32902940 025 تماس بگیرید.